OFERTA

Nasza oferta obejmuje:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów (PKPiR)
 • Prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Sporzadzanie deklaracji podatkowych
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie dokumentów i ewidencji pracowniczych, w tym prowadzenie akt personalnych
 • Rozliczanie podatnika i pracowników z ZUS
 • Sporządzanie wniosków kredytowych oraz inne
 • Sporządzanie korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • Przygotowywanie dokumentacji do refundacji z PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz dokumentacji do dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
 • Reprezentowanie firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Pomoc przy zakładaniu i likwidowaniu firmy
 • Sporządzenie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy ( o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wnioski o zorganizowanie stażu)

Księgowość małych i średnich podmiotów gospodarczych prowadzimy na oprogramowaniu firmy Comarch. Naszym klientom oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania na rynku księgowym- PULPIT MENADŻERA.

Dzięki Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera nasi Klienci mogą w każdej chwili połączyć się zdalnie i na bieżąco mieć wgląd w dane swojej firmy (płatności, podatki, zestawienia księgowe). Aplikacja umożliwia przeglądanie list w trybie tylko do odczytu, a więc bez możliwości modyfikacji danych przez Klienta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu klientów udostępniamy program do fakturowania iFaktury24, który pozwala w prosty sposób wystawiać dokumenty sprzedaży, kontrolować zaległe płatności, rozliczać kontrahentów i eksportować dane do biura rachunkowego.